Politica de privacidad

O feito de acceder a este sitio web e utilizar os materiais contidos nel implica que vostede leu e acepta o seguinte aviso legal sen reserva algunha. Se tivese algún tipo de dúbida contacte connosco a través da dirección de correo electrónico imprenta@marcaxe.es Tanto o deseño como os contidos deste sitio web están protexidos polos Dereitos de Propiedade Industrial e Intelectual, quedando prohibida a súa reprodución ou distribución baixo ningún medio, sen a debida, previa e expresa autorización de Imprenta Marcaxe.

O contido do presente sitio web é de carácter xeral e ten unha finalidade e efectos exclusivamente informativos. Así, as ligazóns ("links" ou hipervínculos) incluídos neste sitio web insérense unicamente con carácter informativo e non implican ningunha responsabilidade nin aprobación por parte de Imprenta Marcaxe dos seus contidos. As entidades e/ou persoas que por algunha razón estivesen interesadas en crear unha ligazón ("link" ou hipervínculo) cara a calquera das páxinas deste sitio web, deberán solicitar por escrito a autorización expresa de Imprenta Marcaxe.

As entidades e/ou persoas que por algunha razón quixesen utilizar algún dos logotipos ou marcas de Imprenta Marcaxe deberán solicitar a debida autorización expresa por escrito de Imprenta Marcaxe.

Imprenta Marcaxe non garante a total ausencia de virus ou outros elementos prexudiciais que puidesen causar danos ou alteracións irreparables na infraestrutura informática, nos documentos electrónicos ou nos ficheiros do usuario deste sitio web. Así que en consecuencia, Imprenta Marcaxe non responde os danos e prexuízos que devanditos elementos puidesen ocasionar ao usuario ou a terceiros que puidesen verse involucrados.

Rúa Ponte 7
36500 Lalin (Pontevedra)
tfn 986 792 155 fax 986 780 136
imprenta@marcaxe.es
AVISO LEGAL | POLÝTICA DE PRIVACIDAD